Home

Über uns

Dienste

Portfolio

Forschungsmethoden

HgF / FAQ

Kundenstimmen

Kontaktiere uns

Vorlesungsbegleitende Nachhilfe für Studenten

Search our Site

|
+49 (0)178-8955-751
Vorlesungsbegleitende Nachhilfe für Studenten
Statistički podučavanje za studente, sveučilište, studije i podršku kao i pomoć za analizu podataka sa SPSS, AMOS, Excel.
Statistički servis za studente i sveučilišta:
- Tutorstvo za studente tijekom predavanja
- Izbjegavajte praznine ili stres u učenju
- Tjedni pregled nastavnog materijala
- Vježbe za izračunavanje statistike i domaće zadaće iz statistike
- Položite svoj sljedeći ispit iz statistike s lakoćom
- Budite savršeno spremni za svoj empirijski diplomski ili magistarski rad
Predmeti: odgojne znanosti, psihologija, sociologija, medicina, biologija, ekonomija, prirodne znanosti
Tipične teme
Vizualizacija podataka (npr. histogram, dijagram), određivanje metrike i parametara lokacije (npr. kvantil, raspršivanje, standardna devijacija, empirijska varijansa, koeficijent korelacije, testovi hipoteza / testovi značajnosti: npr. nulta hipoteza, alternativna hipoteza, pravilo odluke o vrijednosti , djelomična korelacija, razina značajnosti, analiza snage, snaga testa, t-test, hi-kvadrat test dobrote uklapanja, analiza varijance (ANOVA, MANOVA), regresijska analiza, faktorska analiza, SEM analiza, crtanje histograma, izračunavanje standarda odstupanje, očitati 95% kvantil, z- Izračunati vrijednosti, IV Estimator, funkcije gustoće i područja kao vjerojatnosti, izvršiti testove hipoteza / test značajnosti, distribucija, slučajni eksperiment, vjerojatnost, normalna distribucija, aritmetička sredina, medijan, kovarijansa, histogram, QQ dijagram , test hipoteze, linearna regresija, korelacijska analiza, analiza varijance (ANOVA), multivarijantne metode, SPSS sintaksa, SEM, AMOS izrazi.
Bitte übersetzen Sie mit Google Übersetzen.
Wichtiger Hinweis: Der Originalinhalt ist auf Kroatisch. Die Übersetzung ins Deutsche und Englische erfolgte über einen Web-Übersetzer. Wir entschuldigen uns für die Fehler.

Arbeitszeit

Mon - Sam 18:00 - 19:00*
Sonntag Geschlossen*
* und wie vereinbart.

Unverbindliche & kostenlose Anfrage.
.

Adresse und Kontaktdaten

Statistische Beratung und Datenanalyse
Leonardo Miljko gew.
Zum Alten Hofgarten 21
DE-94405 Landau an der Isar

+49-178-8955-751
USt-IdNr.:  DE346467471

WEBSITE IM AUFBAU