Portfolio

Search our Site

|
+387-63-997-996

Datoteka: Istraživanje za Aestus: Zadovoljstvo računovodstvenim servisom - SAMPLES.pdf


Datoteka: Istraživanje za Aestus: Zadovoljstvo računovodstvenim servisom - SAMPLES.pdf

Istraživanje o stupnju zadovoljstva računovodstvenim servisom provedeno je na traženje AESTUS tijekom Prosinac 2018. -Veljače 2019. godine.
UVOD
Istraživanje o stupnju zadovoljstva računovodstvenim servisom provedeno je na traženje AESTUS tijekom Prosinac 2018. -Veljače 2019. godine i imalo je za cilj slijedeće:
• Utvrditi stanje usluga računovodstvenih servisa
• Procjenu zadovoljstvo korisnika računovodstvenih servisa pojedinim uslugama
• Ispitati čemu korisnici najviše pridaju važnost prilikom korištenja usluga računovodstvenih servisa
• Posebno se pažnja posvećuje mišljenju ispitanika koji nemaju vlastiti računovodstveni odjel

Uzorak su činili ispitanici iz različitih poduzeća, njih 202. Za ispitivanje je korišten upitnik konstruiran za ovu svrhu. Upitnik je u prilogu.
Pitanja u upitniku su bila otvorenog i zatvorenog tipa i nudila su mogućnost višestrukih odgovora.
Rezultati su obrađeni postupcima kvalitativne i kvantitativne analize, pomoću statističkog programa IBM SPSS v21.
Statistička značajnost određivana je T-testom nezavisnih uzoraka, One Way ANOVA testom i višestrukom linearnom regresijom. Veličina uzorka omogućila je realizaciju većine postavljenih istraživačkih ciljeva.
Prilikom obrade podataka, osim prikaza za cjeloviti uzorak, prikazati ćemo i one koji nam se učine znakoviti ili kod kojih postoji statistički značajna razlika između cjelovitog uzorka i uzorka po pojedinačnim skupinama (spol, dob, veličina poduzeća, ...).


Payment of services

Shopping cart

 x 

Cart empty

Working Hours

Mon - Fri 7am - 5pm
Sat 7am - 3pm
Sun Closed

Address

Studio Leonardo
The statistical Agency
Ul.Svetog Ante bb, Cim
BA-88000 Mostar
+387-63-997-996